รหัสนักศึกษา:
รหัสผ่าน:
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
01/11/2558 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
24/08/2558 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
30/05/2558 | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17/03/2557 | ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย Open Source Software
14/03/2557 | บริษัท บีโต้ฟาร์มาซี รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 
 
 
ศิษย์พิบูล Idol

   
 
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7056, 0-5526-7078, 0-5526-7000 ต่อ 256, 315, 316 หมายเลขภายใน 9601